บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โครงการ “สร้างงานต้านโควิด” เราจะผ่านไปด้วยกัน จาก บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคจำนวน 110,000 บาท ให้กับศูนย์โรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต