บริษัท เจ แอนด์ พี สแตนเลส จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และมอบเงินบริจาค

บริษัท เจ แอนด์ พี สแตนเลส จำกัด โดย นางสาวสุนันทา วิจิตรหิรัญธำรง กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบชุด PPE จำนวน 75 ชุด หน้ากาก KN95 จำนวน 200 ชิ้น Face Shield จำนวน 250 ชิ้น มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจรักษาผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต