บริษัท เจริญไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท เจริญไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดย คุณอริน อัคคพงษ์กุล กรรมการผู้จัดการ มอบเงินบริจาค จำนวน 1,499,000 บาท เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2539 ณ ศาลาทินทัต