บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มอบข้าวกล่องจาก โครงการเชฟแคร์

นางมาริษา เจียรวนนท์ Head Project of Chef Cares บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) และนายสถาพร วณิชวรพงศ์ มอบข้าวกล่องจากโครงการเชฟแคร์ จำนวน 150 กล่อง เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการปฏิบัติภารกิจท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 โดยมี อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผู้แทนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารอำนวยการ