บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัย

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยคุณเพ็ญทิพ มานะจิตต์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ และคณะ มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 6,550 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารอำนวยการ