บริษัท เคลียร์โนส มอบของบริจาค

บริษัท เคลียร์โนส โดย นพ.พัฒนวงศ์ วรรณประสิทธิ์ และ คุณณรัฐ หาญคำภา มอบแอลกอฮอล์แฮนด์เจล จำนวน 3,500 หลอด มูลค่า 206,500 บาท เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร รับมอบ ณ ศาลาทินทัต