บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด มอบเงินบริจาค

คุณภัคพล งามลักษณ์ ประธานคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ กรรมการบริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 4,000 ชิ้น มอบกระเป๋าเก็บความเย็นพร้อมผลิตภัณฑ์อาหาร CP Freshmart เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต