บริษัท เคยาไวน์ จำกัด มอบเงินบริจาคและหน้ากาก Face Shield

นายเค เลิศสิทธิชัย บริษัท เคยาไวน์ จำกัด (Kayavine) มอบหน้ากาก Face Shield จำนวน 600 ชิ้น และเงินจำนวน 50,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต