บริษัท อีโอ ไลฟ์เมด จำกัด บริจาคเครื่องช่วยหายใจแรงดันเชิงบวกรวมหน้ากาก

ดร.สุวิทย์ ธนียวัน ประธานกรรมการบริษัท อีโอ ไลฟ์เมด จำกัด และนายธรินทร์ ธนียวัน ร่วมกับกลุ่มลูกค้า บริจาคเครื่องช่วยหายใจแรงดันเชิงบวกรวมหน้ากาก มูลค่ารวม 1,200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และป้องกันการติดเชื้อ โดยเฉพาะศูนย์นิทราเวช และหน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติการหายใจ ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน อาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ ร่วมรับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  ณ ศาลาทินทัต