บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินบริจาค

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิอิออนประเทศไทย โดย นายเคนจิ ฟุจิตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) นางสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย และนายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร กรรมการบริหารฝ่ายการตลาด มอบเงินบริจาค จำนวน 400,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ COVID-19 โดยมี นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการ รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)