บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พลเอกธรรมรัชต์ เจริญกุล ที่ปรึกษาสายงานทั่วไป นายรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผปธ.สายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่ และนางสาววรางคณา ณ ลำพูน ผจก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต