บริษัท อินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบแอลกอฮอล์

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท อินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยคุณฐิติ ลาภชูสง่า มอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1,440 ชิ้น และชุดดูแลผิวและชุดเครื่องสำอาง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย