บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด มอบเงินบริจาค และมอบตู้ 3D Outdoor Portable (OPUBS)

นายชาญชัย อุดมลาภธรรม ประธานบริหาร บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 และมอบตู้ 3D Outdoor Portable (OPUBS) ให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯฝ่ายสนับสนุนบริการ และผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ร่วมรับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต