บริษัท สีลมอาคารและบริการ จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท สีลมอาคารและบริการ จำกัด โดย คุณอรรนพ จิรกิติ มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อพัฒนาฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯด้านบริการ รับมอบเมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ตึกผ่าตัดเก่า ( 111 )