บริษัท สาทร โปรเจค วัน จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท สาทร โปรเจค วัน จำกัด โดยคุณอาทิตย์พงษ์ อนันตวัฒน์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ มอบเงินบริจาค 100,000 บาท เพื่อโครงการสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2564