บริษัท สยามมิชลิน จำกัด มอบหน้ากากอนามัย

นางสาวพรวดี พิยะคุณ ผู้อำนวยการรัฐสัมพันธ์ เป็นผู้แทนบริษัท สยามมิชลิน จำกัด มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 36,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล ร่วมรับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารผ่าตัดเก่า (111)