บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด มอบเงินบริจาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด โดยคุณสุธินี ตั้งอนุกูลกิจ ผู้ช่วยผู้บริหาร มอบเงิน จำนวน 361,401 บาท เพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 และสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ มอบเจลแอลกอฮออล์ จำนวน 720 ชิ้น หน้ากากอนามัย จำนวน 500 ชิ้น พร้อมกล่องของขวัญ โดยมี นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านบริการ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต