บริษัท วีเค อินโดนเวชั่น จำกัด มอบชุด PPE

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท วีเค อินโดนเวชั่น จำกัด โดยคุณดวงฤทัย ตติวงศ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ มอบชุด PPE จำนวน 5,000 ชุด เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร และทรัพยากรบุคคล ผศ.นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองคณบดี ฝ่ายกายภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล