บริษัท วันไฮไลนส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท วันไฮไลนส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย Mr.Donald Qoek President และ คุณณัฐพร ตั้งตระกูล มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ Face Mask N95 จำนวน 300 ชิ้น , Non Woven Protection Over All จำนวน 1,000 ชิ้น , Leg Cover จำนวน 1,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึกอำนวยการ