บริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

บริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย นางสาวมณีกานต์ อิสรีย์โกศล ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การตลาดและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ประจำภูมิภาคไทย บริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 4,000 ชิ้น ถุงมือทางการแพทย์จำนวน 2,700 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจำนวน 3 ลิตร เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจคัดกรองผู้ป่วย โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต