บริษัท ยูนิชาร์ม ประเทศไทย จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ ไลฟ์รี่กางเกงซึมซับสบาย

บริษัท ยูนิชาร์ม ประเทศไทย จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ ไลฟ์รี่กางเกงซึมซับสบาย ให้กับผู้สูงอายุที่มาใช้บริการแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 3,000 ชิ้น โดยมี พว.มาเรียม เพราะสุนทร ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านบริการ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566