บริษัท มิลลิเมด จำกัด มอบสิ่งของสู้โควิด-19

โครงการมิลลิเมดเพื่อคนไทยสู้โควิด-19 บริษัท มิลลิเมด จำกัด โดยคุณพีรพัฒน์ แสงศิริวุฒิ Area Manager มอบยาน้ำแก้ไอตราไอ-เฮิร์บ จำนวน 2,000 ขวด มูลค่า 60,000 บาท และเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านระบบห้องปฏิบัติการ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต

error: Content is protected !!