บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด สนับสนุนชุด PPE

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด โดยคุณชินจิ คามิยะ กรรมการผู้จัดการ และพนักงาน “The Giver Project” สู้ภัย COVID-19 สนับสนุนชุด PPE จำนวน 1,255 ชุด และหน้ากาก N95 จำนวน 1,550 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต