บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบชุด Gown PPE

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) โดยคุณโสภา กาญจนรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษากฏหหมายกำกับดูแลองค์กร มอบชุด Gown PPE จำนวน 300 ชุด ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ศาลาทินทัต