บริษัท ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย) จำกัด โดย นางสาวสมจิตร มหาเจริญเกียรติ กรรมการผู้อำนวยการภูมิภาคอาเซียน มอบเงินบริจาค จำนวน 400,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมทบทุน โครงการร่วมใจป้องกันภัย Covid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต