บริษัท พาลเลทไทย จำกัด มอบที่เปิดประตูด้วยเท้า Pullet

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท พาลเลทไทย จำกัด โดยนายสมเกียรติ – นายศิริเกียรติ โสภาวัฒนาพร มอบที่เปิดประตูด้วยเท้า Pullet เพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรงกับลูกบิดหรือที่จับประตู จำนวน 50 ชิ้น แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ศ.นพ.ดร.อิศรางค์ นุชประยูร และนางสาวทิพวรรณ ปานขาว ร่วมรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต