บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริจาคห้องความดันลบ

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)(PROS) โดยคุณพงศ์เทพ รัตนแสงสรวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริจาคห้องความดันลบ Negative Pressure Modular Unit และห้อง Ante Room จำนวน 2 ห้อง มูลค่ากว่า 200,000 บาท ใช้สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.ดร.นพ.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านบริการผู้ป่วยนอก อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านสนับสนุนบริการ รศ.นพ.เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ หัวหน้าฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา และ รศ.นพ.ณปฎล ตั้งจาตุรนต์รัศมี เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต