บริษัท ปัญญานันพลาสเทค จำกัด บริจาคเครื่อง AIRVO

คุณสุทัศน์ สมุทรพงศ์ธร กรรมการ บริษัท ปัญญานันพลาสเทค จำกัด บริจาค AIRVO 2 เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงจำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 400,000 บาท พร้อมด้วยครอบครัวคุณอรสา สมุทรพงศ์ธร นพ.จอมพล สมุทรพงศ์ธร และ นพ.ฉัตรพล สมุทรพงศ์ธร บริจาคเงิน 100,000 บาท เพื่อใช้ในการรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.ดร.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านบริการผู้ป่วยนอก เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต