บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มอบบริจาคหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดย Mr. Harald Link ประธานบริษัท มอบบริจาคหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 150,000 ชิ้น และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด จำนวน 2,000 เครื่อง พร้อมทั้งเจลอนามัย จำนวน 1,500 ขวด ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มูลค่า 12,800,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โดยมี คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล นายขรรธ์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการ สำนักงานจัดหารายได้ และนายสมเกียรติ ศิริชาติไชย กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์สภากาชาดไทย ร่วมรับมอบ ณ ศาลาทินทัต

error: Content is protected !!