บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด มอบเงินสนับสนุน

นายชุมชนิตร จิตต์หมั่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด มอบเงินสนับสนุนจาก “แทปไลน์ร่วมใจ…สู้ภัยโควิด-19” จำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต