บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด มอบเครื่องตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด โดย นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบเครื่องตรวจ COVID Cobas 6800 System เพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 มูลค่า 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบและนำคณะเข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา  ชั้น 3 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์