บริษัท ด๊อกเตอร์ บู จำกัด บริจาคถุงมือยางธรรมชาติยี่ห้อ Pro Gloves

นายสมบูรณ์ วราห์บัณฑูรวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ด๊อกเตอร์ บู จำกัด ร่วมบริจาคถุงมือยางธรรมชาติยี่ห้อ Pro Gloves จำนวน 300,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ ผศ.(พิเศษ)นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพาณิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบห้องปฏิบัติการ ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ ร่วมรับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต