บริษัท ดีเอฟที (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท ดีเอฟที (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายพิชญา และ นางระวีวรรณ ศรายุทธ มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อสมทบทุนการป้องกันและการแพร่ระบาดเชื้อโรค Covid-19 โดยมี อ.นพ.ภานุวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต