บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค และหมี่กรอบ พร้อมทั้ง Face Shield

วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนางพฤภัทร โลจายะ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และผลิตภัณฑ์หมี่กรอบจำนวน 100 ชุด พร้อมทั้ง อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า Face Shield จำนวน 500 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต