บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) มอบแอลกอฮอล์เจล

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) โดย ว่าที่ ร.ต.หญิง พรธิภา เรืองฉาง ผู้ชำนาญการอาวุโส มอบแอลกอฮอล์เจล จำนวน 800 ขวด เพื่อสนับสนุนการทำงานบุคลากรทางการแพทย์ และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต