บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด และร้านอาหารแบรนด์ ChouNan มอบข้าวกล่อง

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด และนายกุลวัชร ภูริชยวโรดม เจ้าของร้านอาหารแบรนด์ ChouNan (โชนัน) นำข้าวกล่องและน้ำชาจำนวน 150 ชุด ร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการปฏิบัติภารกิจท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 โดยมี นางสาวชฎารัตน์ สมทอง ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านการพยาบาลหอผู้ป่วย 2 เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารผ่าตัดเก่า (111)