บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด มอบอาหาร

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด และนางสุภิญญา จันสุตะ (เจ๊ไผ) นำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่/ผัดขี้เมา จำนวน 50 กล่อง และเชฟแวน นายอายุษกร อารยางกูร นำเมนูข้าวหมูผัดพริกกุ้งแห้งจำนวน 150 กล่อง ร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการปฏิบัติภารกิจท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล ร่วมรับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารผ่าตัดเก่า (111)