บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน ) มอบหน้ากาก

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน ) โดยคุณคเณศร์ อรรถไพศาลกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด คุณสมบัติ ภาณุพัฒนา ที่ปรึกษาการตลาด มอบหน้ากาก N95 จำนวน 4,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านสนับสนุนบริการ และ นางสาวจิตรา จันชนะกิจ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านงานนวัตกรรม เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต