บริษัท ชาเมียร์เลนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับร้านแว่นตา THE NEXT มอบแว่นนิรภัยป้องกันหมอกฝ้า

บริษัท ชาเมียร์เลนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ ร้านแว่นตา THE NEXT ร่วมมอบแว่นนิรภัยป้องกันหมอกฝ้า จำนวน 100 ชิ้น นำโดย พญ.วชิรา สนธิไชย พร้อมด้วยคณะ  ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต