บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) โดยคุณณัฐพรรณ ศรีมุข ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร และคุณวรางค์ คัตเตอร์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จำนวน 300 แกลลอน มูลค่า 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี นางอัญชลี โสตพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านกิจการองค์กร พร้อมด้วยนางสุชิรา ปัญญาสันติกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึกอานันทมหิดล