บริษัท คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จำกัด มอบน้ำมันเครื่อง

บริษัท คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จำกัด นำโดย คุณศิริจิตต์ กาญจนบัตร ผู้จัดการทั่วไป มอบน้ำมันเครื่อง ลิควิโมลี่ Special Tac AA 10W-30 และ Super Leichtlauf 10W -40 ชุดละ 7 ลิตร สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อใช้กับยานพาหนะสำหรับ รับ-ส่ง หรือดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ชั้นล่าง อาคารอำนวยการ