บริษัท กุลวิวรรณธน์ จำกัด มอบขนม POPCORN CHEWLAX

บริษัท กุลวิวรรณธน์ จำกัด มอบขนม POPCORN CHEWLAX จำนวน 150 ลัง เพื่อส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการสู้ภัยโควิด โดยมีผู้แทนรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ อาคารอำนวยการ