บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากทางการแพทย์ KN95

นายสิตมน รัตนาวะดี ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมเป็น ผู้แทนคณะผู้บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบหน้ากากทางการแพทย์ KN95 จำนวน 100,000 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ และมอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 50,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมรับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต