บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด ( มหาชน ) มอบตู้เย็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด ( มหาชน ) โดยคุณอรรถกฤษณ์ ศิวสฤษดิ์ และคุณชญานินทร์ โพธิวรคุณ มอบตู้เย็น Mitsubishi LXGraned แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึกอำนวยการ

Pin It on Pinterest