บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) โดย นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัท มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการคลัง และผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ร่วมรับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต