บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จัดงาน “เทศกาลของขวัญ”

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด นำโดย พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร ร่วมกับ สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ จัดงาน “เทศกาลของขวัญ: GOODS GIFT FESTIVAL 2021” ร่วมส่งมอบความสุข กับเทศกาลของขวัญสุดพิเศษ เปลี่ยนทุกการ “ช้อป” เป็นการ “ให้” ชวนช้อปความสุข รับลมหนาวปลายปี ระหว่างวันที่ 9-14 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ร่วมส่งมอบความสุขรับลมหนาวกับ “เทศกาลของขวัญสุดพิเศษ” ที่ทุกคนได้ทั้งของขวัญและได้ทำบุญร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาล, โครงการและมูลนิธิมากมาย อาทิ มูลนิธิ (ร้านค้า) โครงการในพระราชดำริ, สนับสนุนชุมชนคุ้งบางกะเจ้า และ ร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการบุคลากรแพทย์และสาธารณสุข ผ่าน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านการเงิน และ ผศ.นพ. กวิรัช ตันติวงษ์ รองคณบดี ฝ่ายกายภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์