บริษัทเอเชี่ยน มอบเงินบริจาค

กลุ่มบริษัทเอเชี่ยน ” ร่วมสู้วิกฤติ COVID-19 ” โดยคุณสมชาย อมรรัตนชัยกุล กรรมการผู้บริหารระดับสูง และ คุณสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ และ นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ศาลาทินทัต