บริจาคเพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์

นายหยวน – เจียง เลี่ยว และ นางสาวหลิง เฉิน บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ อ.นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์ หน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาทินทัต