บริจาคเพื่อหน่วยอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน

คุณสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ มอบเงินบริจาคจำนวน 10,000,000 บาท ( สิบล้านบาทถ้วน ) เพื่อหน่วยอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน ฝ่ายผู้ป่วยนอก และ ฝ่ายเวชศาตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ รศ.นพ.ครองวงศ์ มุสิกถาวร หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลาทินทัต