บริจาคเพื่อศูนย์ไฟไหม้น้ำร้อนลวก

นายทวี กิจดำรงชัย และนางเฉลิมศรี กิจดำรงชัย บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อศูนย์ไฟไหม้น้ำร้อนลวก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี พญ.อภิชญา จินดารักษ์ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ณ ศาลาทินทัต